Pravo na odustanak od kupovine

Kupac naših proizvoda, ostvaruje pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija firme OZON VITA D.O.O., Izjavom o odustajanju od ugovora, sa rokom od 14 dana od dana kada je roba dospela u posed kupca.

Obrazac za odustanak od kupovine, možete preuzeti OVDE.

Odustajanjem od ugovora Kupac se oslobađa svih obaveza, osim obaveza plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustajanja od ugovora.

Roba koju Kupac vraća mora biti nekorišćena, neotvorena, neoštećena i u originalnoj ambalaži, a Kupac uz obrazac – Izjavu o odustajanju od ugovora mora priložiti račun ili drugi dokaz o uplati.

Rok za odustanak od kupovine je 14 dana od dana kada Kupac preuzme proizvode. Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata firmi OZON VITA D.O.O. od strane kupca.

Ako kupac ostvari pravo na odustajanje od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača.

Firma OZON VITA D.O.O. je dužna da bez odlaganja izvrši povraćaj sredstava koje je primila od Kupca, bez troškova isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac poslao obrazac za odustajanje.

Firma OZON VITA D.O.O. može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu na adresu firme OZON VITA D.O.O. ili ovlašćenog lica, a u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Kupac je dužan da vrati robu na adresu OZON VITA D.O.O. ili licu ovlašćenom od strane OZON VITA D.O.O., bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje.

Kupac isključivo snosi troškove vraćanja robe.

Obrazac sa odustajanje od kupovine možete preuzeti OVDE.

Proizvodi koje Kupac želi da vrati moraju biti neotpakovani, nekorišćeni i neoštećeni, u svom originalnom pakovanju, čuvani na suvom, hladnom i tamnom mestu i neizlagani direktnoj sunčevoj svetlosti.